Historisk Forening Skærbæk

 
 


Fra Skærbækegnens Fortid nr. 30, 2016


Årsskriftet for 2016 er sendt på gaden

og omhandler i år Skærbæk før 1700.


Årsskriftet er udgivet med økonomisk støtte
fra Skærbæk Sparekasse.

Salg af tidligere numre af årsskriftet


Foreningen igger inde med flere af de tidligere udgivne numre af årsskriftet.

Disse kan erhverves for kr. 20 pr. stk - så benyt lejligheden til måske at

få gjort samlingen komplet eller glæd en anden med en billig gave.


Hæfterne sælges ved henvendelse til bestyrelsen.


Tilbuddet gælder for numrene 1-25 (hvis de haves på lager)

Fra nr. 26 og fremefter er prisen kr. 50 pr. stk.
email: post@historiskforeningskaerbaek.dk